Wsparcie UE

Euro-Spec sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych”.

Uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło na skuteczne przeciwdziałanie sytuacji pandemicznej oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, które poprzez dywersyfikację działalności rozpocznie produkcję w oparciu o nowoczesne technologie oraz rozszerzy ofertę o nowe produkty. Ponadto wsparcie finansowe przyczyni się do zmian organizacyjno-procesowych, które znacznie usprawnią i przyspieszą świadczenie usług w obszarze produkcyjnym, magazynowym oraz sprzedażowym. 

Uzyskanie takich efektów było możliwe dzięki współfinansowanemu zakupowi nowych środków trwałych, które pozwoliły na wprowadzenie innowacji w procesach organizacyjnych, produkcyjnych i logistycznych (wewnętrznych i zewnętrznych).

Wartość projektu BRUTTO: 911 394,33 PLN
Wartość projektu NETTO: 740 971,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 629 825,35 PLN